Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli zwraca sie z prośbą o wsparcie akcji charytatywnej polegającej na zbiórce funduszy przeznaczonych na pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi przebywającymi w klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie. Wśród nich obecnie leczona jest nasza uczennica Weronika Matwij. Choroba dziewczynki (ostra białaczkalimfoblastyczna) wymaga kosztownego, długiego i ciężkiego leczenia.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wsparcie finansowe od mieszkańców parafii Kosobudy. Za tydzień uczniowie tej szkoły razem z nauczycielami będą zbierać ofiary dla tej dziewczynki po wszystkich Mszach św.