„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu”. (treść przyrzeczenia harcerskiego)

W dniu 23 listopada br. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, podczas niedzielnej mszy św., grupa młodzieży, wstępująca do nowo powstałej przy miejscowej parafii drużyny harcerskiej, złożyła przyrzeczenie. Uroczystość odbyła się w obecności członka Komendy Hufca ZHP Zamość podharcmistrza Macieja Morynia oraz kapelana Hufca księdza Jacka Kani, który koncelebrował mszę i poświęcił harcerskie krzyże. Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz Józef Zwolak a oprawę muzyczną zapewnił zespół Roztoczanki. Opiekunem drużyny jest ksiądz wikariusz Rafał Kowalczuk.