W piątek 27 grudnia wspomnienie św. Jana – ks. Proboszcz udziela dyspensy pod zwykłymi warunkami wszystkim, którzy przebywają na terenie parafii.