Samorząd Gminy Zamość i lokalna społeczność Skaraszowa, Wierzchowin i Wólki Wieprzeckiej zapraszają na: Sołecki Dzień Dziecka w Wólce Wieprzeckiej – POWITANIE WAKACJI

Sobota, 1.07.2017 r., Plac przy Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.
Godz. 16:00-19:00.

W programie zaplanowano:
• Dmuchane zamki – wstęp wolny
• Warsztaty kręcenia słodkich lizaków z ArtSweets
• Gry, zabawy, konkursy z nagrodami
• Poczęstunek

Organizatorzy:
Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Skaraszowa, Wierzchowin i Wólki Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28 +, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.