Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim dla realizacji inwestycji pn.: “Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”