Poniedziałek

Kosobudy

Godz. 17.30 + Makowski Henryk 15 r śm

Godz. 18.00 + Jakub 33 r śm Mariannę Paweł 23 r śm Stefanię Zbysław 4 r śm Lucjan Dionizy Eugeniusz Mieczysław z Artymiaków Albinę Czop, Kazimierę Mydlak.

Godz. 18.30 O zdrowie.

Wtorek

Kosobudy

Godz. 18.00 + Marcelina Buczek miesięczna

Godz. 18.30 + Zofia Korona od zespołu Roztoczanki i KGW Wólka Wieprzecka

Środa

Kosobudy

Godz. 18.00 + Zofia Korona od rodz. Nakapała i Teterycz.

Czwartek

Kosobudy

Godz. 17.30 + Marcelina Buczek od Andrzeja

Godz. 18.00 + Władysławę Władysław Tyszko

Godz.18.30 + Bronisław Czubek imieninowa Jan Franciszkę Kostrubiec Janina Jarosz Wiktoria Grabowska Krystyna Mazur.

Piątek

Bliżów

Godz. 16.00 + Maria Działa od rodz. Dębskich i Bożków

Szewnia

Godz. 16.00 + Igor Katarzyna Lewusz i z rodz. Lewuszów

Godz. 16.30 W intencji rodzin które przyjęły obraz Bożego Serca

Wychody

Godz. 18.00 Za Parafian

Kosobudy

Godz. 18.00 + Witold Szyszka 11 r śm

Sobota

Bliżów

Godz. 16.00 + Maria Działa miesięczna

Szewnia

Godz. 16.00 + Leokadia Józef Gancarz Tekla Władysław Siwak Paweł Maria Józef Jan Maria Jan Kowalczuk

Wychody

Godz. 18.00 Dziękczynna za 21 lat małżeństwa Ewy i Janusza

Kosobudy

Godz. 17.00 O Boże błog dla rodziny w 15 r małżeństwa

Godz. 18.00 + Michał Greszta

Godz. 18.30 + Henryk Sokołowski od Ireny i Bogdana Kozioł z rodz.

Niedziela

Kosobudy

Godz. 08.30 + Roman Lepa 11 r śm z Lepów Roman Jan Maria Feliksę Józef Zofia i ze  Zdybel

Godz. 11.30 Za Parafian

Wychody

Godz. 10.00 + Mieczysław Czop Katarzyna Paweł Czop

Bliżów

Godz. 10.00 + Henryk z Głagolów

Szewnia

Godz. 11.30 + Leszek Skiba 10 r śm Bronisławę Kobel imieninowa