Poniedziałek

Kosobudy

Godz. 18.00 Dziękczynna za życie

Godz. 18.30 + Eugeniusz Kozioł od siostry Grażyny z rodz.

Wtorek

Kosobudy

Godz. 17.30 + Zbigniew Sałaban 1 r. śm Sałabanów Kniaziów

Godz. 18.00 + Zofia Artymiak miesięczna

Godz. 18.00 + Zofia Kozioł miesięczna

Środa

Kosobudy

Godz. 17.30 + Jan Kozioł 2 r. śm.

Godz. 18.00 + Roman Pytlik od pracowników Bety.

Godz. 18.00 + Mariusz Sadło miesięczna

Czwartek – Rekolekcje

Wychody

Godz. 16.00 + Krystyna Król

Godz. 16.00 + Bronisławę Machałek 3 r. śm Feliks Danuta Molas z Jaroszów Józef Jan Agnieszka

Szewnia

Godz. 17.00 + Ewa Maria Józef Kowalczuk

Godz. 17.00 + Krystyna Igor Lewusz z Lewuszów

Kosobudy

Godz. 09.00 + Damian Sokoliński 7 r. śm. Stefanię Józef Marguła Aniela Michał Gruszkiewicz

Godz. 18.00 + Lucjan Wnuk miesięczna.

Godz. 18.00 + Kondrakiewiczów Alina Krystyna Katarzyna Franciszek Jacek Józef Ryszard; Mogielnickich Anna Jakub Zdzisław; Pitwała Wanda Piotr; Komak Antoni.

Piątek – Rekolekcje

Bliżów

Godz. 16.00 + Kazimierz Gancarz miesięczna

Godz. 16.00 + Szwal Władysław Stefanię

Kosobudy

Godz. 09.00 O Boże błog z racji urodzin

Godz. 17.30 DROGA KRZYŻOWA

Godz. 18.00 + Krystyna Jan Kozioł z Sałabanów i Kozłów

Godz. 18.00 + Antonina Cielica 45 r. śm Michał Stanisławę

Sobota – Zakończenie Rekolekcji – Dzień spowiedzi

Bliżów

Godz. 10.30 + Z rodz. Jaroszów

Godz. 10.30 + Wiesław Jędruszko 30 dz. śm

Szewnia

Godz. 12.00 + Z Winiarskich Natalia Michał Roman Izydor Florian z Furmańczuków Grażyna Anna Kawałko

Wychody

Godz. 16.30 + Łyś Maria r. śm Antoni i św. pamięci dawców

Kosobudy

Godz. 09.00 + Jan Kozioł 2 r. śm.

Godz. 09.00 + Henryk Sokołowski miesięczna

Godz. 18.00 + Stanisław 9 r. śm Stanisławę Curyło

Niedziela – Palmowa

Kosobudy

Godz. 08.30 + Stanisław Chlebański 6 r. śm z Chlebańskich

Godz. 11.30    Za Parafian.

Wychody

Godz. 10.00 + Drozdowski Stefan 17 r. śm z Drozdowskich Pupców Segiedów

Bliżów

Godz. 10.00 + Kowalczuków Jędruszków

Szewnia

Godz. 11.30 + Stanisławę Skrzyńska.