Poniedziałek

Kosobudy
Godz. 17.00 + Janusz Segieda miesięczna
Godz. 17.00 + Feliks Kimak, Maria Kimak, Stanisław Kimak

Wtorek

Kosobudy (Świetlica Wiejska)
Godz. 17.00 W intencji chorych

Środa

Kosobudy
Godz. 17.00 + Franciszek Gancarz 35 r. śm, Tadeusz Gancarz, Zygmunt Brudziński 10 r. śm, Jerzy i Grażyna Czaban, zmarłych z rodz. Teterycz Gancarz.

Czwartek

Kosobudy
Godz. 17.00 + Roman Pytlik 3 r. śm
Godz. 17.00 + Roman Pytlik 3 r. śm od Lucyny Lalik

Piątek

Bliżów
Godz. 15.00 + Marianna Szczerbińska 1 r. śm
Kosobudy
Godz. 17.00 + Tomasz Wróbel miesięczna.

Sobota

Szewnia
Godz. 15.00 + Ryszard Margała miesięczna
Kosobudy
Godz. 17.00 + Gustaw Sowa miesięczna

Niedziela

Wólka Wieprzecka (Świetlica Wiejska)
Godz. 08.30 + Stanisławę Niańko miesięczna
Kosobudy (Świetlica Wiejska)
Godz. 11.30 + Elżbieta Musur miesięczna
Wychody
Godz. 10.00 + Michalina Bielak
Bliżów
Godz. 10.00 + Zofia Bolesław Komisarczuk
Szewnia
Godz. 11.30 + Zofia Grudziecka