Poniedziałek

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef- Marian Lewusz – od Firmy Przewozy Transportowe „SKIBA”
Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec – od syna Janusza z rodz.
Kosobudy
Godz. 16.30 + Józef Kondrakiewicz 35 r. śm.
Godz. 17.00 + Zbigniew Pietrynka – od brata Darka z rodz.
Godz. 17.30 + Zbigniew Pietrynka – od chrześniaka Antosia

Wtorek

Szewnia
Godz. 15.00 + Krystynę Lewusz 3 r. śm.
Kosobudy
Godz. 16.30 + Izabela Kwaśniewska z racji urodzin i miesięczna – od ojca
chrzestnego z rodz.
Godz. 17.00 + Zbigniew Pietrynka – od rodz. Zalejskich, Selech, Herbinów
Godz. 17.30 + Zbigniew Pietrynka – od rodz. Stachula i Surmacz

Środa

Kosobudy
Godz. 16.30 + Bogumił Pitwała – od koleżanek i kolegów synowej Małgorzaty
ze Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim
Godz. 17.00 + Bogumił Pitwała – od Agnieszki Tukiendorf
Godz. 17.30 + Mieczysławę, Bronisław Kawala, Mariannę Lepa, Kazimierz Grabski
Szewnia
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Szewni z racji wizyty duszpasterskiej

Czwartek

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef-Marian Lewusz – od siostry Krystyny z rodz.
Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec – od Ireny Samulak
Kosobudy
Godz. 17.00 + Zbigniew Pietrynka miesięczna
Godz. 17.30 + Bogumił Pitwała – od Rady Parafialnej

Piątek

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef-Marian Lewusz – od chrześniaka Jerzego z rodz.
Kosobudy
Godz. 16.30 + Choma Anna, Stanisław
Godz. 17.00 + Czesławę Olejarczuk miesięczna
Godz. 17.30 + Bronisławę Sowa miesięczna
Wychody
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Wychodów z racji wizyty duszpasterskiej

Sobota

Kosobudy
Godz. 17.00 + Janina Biront miesięczna
Godz. 17.30 + Bogumił Pitwała – od rodz. Kukiełka z Lipska Polesia
Godz. 18.00 + Zofia Piotrowska – od Teresy Mołdoch
Godz. 18.00 Do św. Andrzeja Boboli

Niedziela

Wychody
Godz. 08.30 + Marianna Tymura
Kosobudy
Godz. 08.30 + Ryszard Romaszko 2 r. śm.
Bliżów
Godz. 10.00 + Maria Działa
Szewnia
Godz. 11.30 + Mieczysław Krzysztof Łoś
Kosobudy
Godz. 11.30 + Władysław Zając