Poniedziałek

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef Marian Lewusz od rodz. Giergiel i Bielińskich
Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec – od rodz. Wszoła
Kosobudy
Godz. 17.00 + Bogumił Pitwała – od rodz. Karabinów
Godz. 17.00 + Bogumił Pitwała – od chrzestnej córki Joanny z rodz.
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Kosobud Bór z racji wizyty duszpasterskiej

Wtorek

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef Marian Lewusz od rodz.
Kosobudy
Godz. 16.30 + Stanisław Pupiec 30 dz. śm
Godz. 17.00 + Izabela Kwaśniewska od rodzeństwa z rodzinami
Godz. 17.00 + Władysław Pieczykolan 8 r. śm

Środa

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef Marian Lewusz od rodz. Kowalczuków i Kościków
Wychody
Godz. 16.00 + Władysław Pupiec od Marianny Cyc Stanisława Mazura
Kosobudy
Godz. 17.00 + Bogumił Pitwała – od koleżanki Renaty Joanny
Godz. 17.00 + Bogumił Pitwała – od rodz. Czochra
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Wólki Wieprzeckiej z racji wizyty duszpasterskiej

Czwartek

Szewnia
Godz. 15.00 + Leokadia Kościk miesięczna
Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec od rodz. Hajduków i Karolów
Bliżów
Godz. 17.00 W intencji mieszkańców Bliżowa z racji wizyty duszpasterskiej
Kosobudy
Godz. 17.00 + Jan Wróbel 43 r. śm Weronika Tomasz Marek Józefę z rodz. Wróbel
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Wierzchowin z racji wizyty duszpasterskiej

Piątek

Szewnia
Godz. 15.00 + Józef Marian Lewusz od rodz. Hołowińskich Bajwoluków
Kosobudy
Godz. 16.30 + Zbigniew Machlarz 30 od pogrzebu
Godz. 17.00 + Aleksander Łaśko 30 r. śm Bronisławę Olgę Antoni z Łaśków
Godz. 17.00 + Stanisław Stropek
Wychody
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Kol. Hubale z racji wizyty duszpasterskiej

Sobota

Bliżów
Godz. 15.00 + Bronisławę Gałan

Kosobudy
Godz. 16.30 + Bogumił Pitwała – od koleżanek Agnieszki z pracy w przychodni
Godz. 16.30 + Bogumił Pitwała – miesięczna
Godz. 17.00 + Sławomir Ćmiel miesięczna
Godz. 17.00 + Zofia Soboń miesięczna
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Skaraszowa z racji wizyty duszpasterskiej

Niedziela

Wychody
Godz. 08.30 + Michalina Bielak Franciszek Ryszard Z Bielaków O Kazimierz Bielak
Kosobudy
Godz. 08.30 + Janina Artymiak 24 r. śm
Bliżów
Godz. 10.00 + Aleksander Blicharz
Szewnia
Godz. 11.30 + Zofia Mirosław Frydziński
Kosobudy
Godz. 11.30 + zam Kawka