Poniedziałek

Szewnia
Godz. 16.00 + Zofia Romaszko 30 dz. śm
Kosobudy
Godz. 17.30 + Zdzisław Pietrynka od r. Ciurysek z Wielączy
Godz. 18.00 + Weronika Wróbel od Urszuli i Grzegorz Kyc z dziećmi

Wtorek

Szewnia
Godz. 16.00 + Ewa Tyrka od rodz. Turczyniaków z córkami
Kosobudy
Godz. 18.00 + Bronisław Zdybel 13 r. śm Małgorzata 4 r. śm Dorota Kmieć Antoninę Lemke Mariusz Klimko
Godz. 18.00 + Ryszard Ożga od brata Janka z rodziną.

Środa

Szewnia
Godz. 16.00 + Zofia Romaszko od KGW z Szewni
Kosobudy
Godz. 18.00 + Bronisławę Łaśko od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Wólki Wieprzeckiej
Godz. 18.00 + Bronisławę Łaśko od KGW z Wólki Wieprzeckiej

Czwartek

Wychody
Godz. 16.00 + Marian Koczułap 30 dz. śm
Szewnia
Godz. 16.00 + Janina Łaszkiewicz miesięczna
Kosobudy
Godz. 18.00 + Weronika Wróbel od Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Godz. 18.00 + Stanisław Artymiak miesięczna

Piątek

Bliżów
Godz. 16.00 + Ryszard Pitura od brata Józefa z rodz.
Szewnia
Godz. 16.00 + Krystyna Lewusz miesięczna
Godz. 16.30 + Igor Katarzyna Lewusz z Lewuszów.
Wychody
Godz. 18.00 + Czesławę Eugeniusz Marianna Franciszek Adamowicz Edward Kawa.
Kosobudy
Godz. 18.00 + Waleria Sowa miesięczna

Sobota

Kosobudy
Godz. 08.30 O Boże błog. dla Zofii i Krystyna Jóźwiak w 50 r. ślubu
Godz. 08.30 + Michał Greszta
Godz. 11.30 + Roman Lepa 13 r. śm Maria Feliksę Jan Józef z rodz. Zdybel Maria Czesławę Józef Jakub Wiktor Antoninę.
Godz. 16.00 Ślubna Zając Magdalena i Ostasz Mariusz
Godz. 17.00 Ślubna Szczygieł Marta i Kawala Paweł
Wychody
Godz. 10.00 + Zdzisław Pitwała miesięczna
Bliżów
Godz. 10.00 + Ryszard Pitura miesięczna
Szewnia
Godz. 11.30 Dziękczynna

Niedziela

Kosobudy
Godz. 08.30 O Boże błog. dla Piotra Dziedziurko – kościelnego z racji imienin
Godz. 11.30 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Barbary i Jacka Dębskich
Wychody
Godz. 10.00 + Feliks Stefanię Segieda
Bliżów
Godz. 10.00 + Korol Władysław
Szewnia
Godz. 11.30 Bielak Jan Zofia