Poniedziałek

Kosobudy

Godz. 17.30 + Do Matki Bożej Bramy Niebios , aby wprowadziła Lucjana Wnuk przed Tron Boga

Godz. 18.00 + Anna 44 r. śm Paweł Jan Selech

Godz. 18.00 + Seweryn Dudziński imieninowa.

Wtorek

Kosobudy

Godz. 17.30 + Waleria Socha miesięczna

Godz. 18.00 + Krystyna Sałaban 30 dz. śm

Godz. 18.00 + Krystyna Sałaban od Żywego Różańca z Kosobud

Środa

Kosobudy

Godz. 18.00 + Mariola Antoniewicz miesięczna

Godz. 18.00    Do Matki Boże i Dzieciątka Jezus o szczęśliwą prace za granicą dla Basi i Ewy Agaty, o dobre stopnie dla Wiktorii i opiekę nad nimi.

Czwartek

Kosobudy

Godz. 18.00 + Eugeniusz Kozioł miesięczna

Godz. 18.00 + Józef Pitwała miesięczna

Godz. 18.30 + Józef Kondrakiewicz 32 r. śm Kondrakiewiczów.

Piątek 

Kosobudy

Godz. 18.00 + Józefę Kozigrodzką ( matkę Henryki Teterycz) od pracowników Jobonu

Sobota

Kosobudy

Godz. 14.00    Chrzest Marcel Ciesielski

Godz. 16.30 + Anna Jan Soboń Maria Józef Artymiak Regina Feliks Ratyna Edward Bełkot Natalia Henryk Listopad

Godz. 17.00 + Roman Pytlik miesięczna

Godz. 17.00 + Mikołaj Dębski 44 r. śm Aniela Tadeusz Stefanię Edward Maria z Brudnowskich Bronisławę Joachim

Niedziela

Kosobudy

Godz. 08.30 + Zofia Dębska 8 r. śm z Dębskich Piotr Kawka

Godz. 11.30 + Stanisław Stachula 8 r. śm z Stachulów Maria Edward Witold Zofia

Wychody

Godz. 10.00 + Stanisławę Pitwała

Bliżów

Godz. 10.00+ Maria Działa

Szewnia

Godz. 11.30 + Antoni Kobel 12 r. śm Bronisławę 7 r. śm Kobel