Katolicka Szkoła Podstawowa św. Ojca Pio w Zamościu w niedzielę, 3 grudnia 2017 roku organizuje Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 oraz ich rodziców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 Mszą św. w kościele św. Brata Alberta w Zamościu. Po Eucharystii, około godziny 11.30, będzie możliwość zwiedzania szkoły. Odbędą się też lekcje otwarte dla uczniów i spotkanie dyrektora z rodzicami.
Katolicka Szkoła Podstawowa św. Ojca Pio w Zamościu to szkoła publiczna, czyli bezpłatna. W roku szkolnym 2018/2019 otwieramy dwie pierwsze klasy. Jedna klasa będzie z rozszerzonym językiem angielskim (pięć godzin języka angielskiego w tygodniu).
Najważniejsze atuty szkoły to:
• katolickie wychowanie
• wysoki poziom bezpieczeństwa
• wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych
• mało liczne klasy
• urozmaicone, bezpłatne zajęcia dodatkowe
• możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
• współpraca z zagranicą
• nowoczesne pomoce dydaktyczne
• liczne sukcesy uczniów w konkursach
• współpraca z rodzicami
• wspaniała, rodzinna atmosfera

ks. Robert Strus
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Ojca Pio w Zamościu