Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół  sprawuje zbawcze misterium dokonane przez Jezusa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku).

 

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ

 • Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Wieprzecka
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wierzchowiny
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wychody
 • Koło Gospodyń Wiejskich Skaraszów
 • Koło Gospodyń Wiejskich Szewnia Dolna

Kategoria Dzieci

 • Bednarz Kacper
 • Bednarz Mikołaj
 • Burcan Mateusz
 • Gaik Karol
 • Gaik Michał
 • Karabin Agnieszka
 • Karabin Joanna
 • Lalik Klaudia
 • Lepa Zuzanna
 • Radliński Jaś
 • Walczak Maja

Dorośli

 • Czerwieniec Janina
 • Kawala Bożena
 • Kimak Elżbieta
 • Lepa Monika
 • Sowa Halina