• Dzisiaj Niedziela Misyjna. taca na misje św. W naszych modlitwach pamiętajmy o ludziach misi-misjonarzach tak duchownych jak i świeckich.
  • Trwa miesiąc październik – miesiąc nabożeństw różańcowych. W kościele parafialny różaniec codziennie o godz. 16.30 przed Mszą św. wieczorową. W niedziele i święta po sumie. Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca wspólnie w domach, bądź zapraszamy na różaniec do kościoła. Za Uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym można uzyskać odpust zupełny.
  • Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy i pamięci o naszych zmarłych. Są kartki wypominkowe i na Mszę św. zbiorową. Prosimy o sprzątaniu grobów naszych najbliższych, śmieci na właściwe miejsce, prosimy kto może o zabieranie śmieci ze sobą i nie przywożenie śmieci z domów na cmentarz. W kontenerach znajdujemy różne pokwitowania z wpłatami będziemy odsyłać je do właścicieli.
  • Młodzież naszej parafii skupiona przy ministrantach, harcerzach i grupie teatralnej będzie rozprowadzała znicze na cmentarz na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wyjazd dla nich na spotkanie z Ojcem św. w Krakowie podczas Światowych dni Młodzieży w przyszłym roku
  • Trwa peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Jezusa. W najbliższy piątek zapraszamy na Mszę św. do kościoła parafialnego rodziny które przyjęły do swojej rodziny obraz. Msza św. będzie odprawiona w ich intencji o godz. 17.30.
  • Są do nabycia kalendarze na 2016 KRZ.
  • Zbiórka sprzętu elektronicznego na pomoc kościołowi w potrzebie do 21 października godz. 13.00.
  • W związku z pomocą dla Weroniki z Suchowoli dzisiaj jest organizowany na stadionie “Osir” w Zamościu mecz piłki nożnej księża kontra pisarze. o godz. 14.00. dochód na ten cel.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie, o porządek w naszej świątyni.
  • Spotkania: harcerze środa o godz. 18.00; ministranci wtorek i czwartek- hala sportowa w Szewni godz. 18.00; młodzież wyjeżdża na spotkanie do Suchowoli w ramach przygotowań na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem w piątek o godz. 18.00.