1. Dzisiaj taca na WSD.
  2. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla. Ostatnia niedziela roku liturgicznego.
  3. Prosimy Panie z Stowarzyszenia Kosobudy na Roztoczu o przygotowanie wieńca adwentowego.
  4. Śmieci z kontenerów zostały wywiezione w dwóch turach ( przed Wszystkimi Świętymi i po Wszystkich Świętych). Prosimy chryzantem nie wrzucać do kontenerów tylko na silos, a puste doniczki obok.  Wyrzucone chryzantemy i puste doniczki gdyby ktoś chciał może je zabrać.  
  5. W listopadzie można uzyskać odpust cząstkowy i ofiarować za zmarłych pod następującymi warunkami : być bez grzechu, przyjąć komunię świętą, nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę i odmówić tam „Ojcze Nasz”,” Wierzę w Boga” oraz modlitwę w intencjach Ojca św. 
  6. Msze św. wypominkowe:

– Kosobudy wtorek godz. 16.30;

– Bliżów środa godz. 16.00

– Szewnia środa  godz. 17.00

– Wychody czwartek  godz. 16.00

  1. Spotkania duszpasterskie: zbiórka dla starszych harcerzy w środę o godz. 18.00, harcerze młodsi czwartek o godz. 15.30; zbiórka dla ministrantów młodszych w piątek o godz. 15.30, w, spotkanie młodzieży Galilea piątek godz. 18.00
  2. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy  kolejne rodziny o zadbanie  o  porządek w naszej świątyni.