• Dzisiaj I niedziela miesiąca. Po roratach wystawienie N. Sakramentu i adoracja do sumy. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych. Puszka na “Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Porządek Mszy św. : Kosobudy godz. 7.00 Roraty i 11.30 Wychody i Bliżów godz. 10.00, Szewnia godz. 11.30. Roraty rozpoczną się Godzinkami do Matki Bożej, a następnie Msza św.
  • Dzisiaj ks. Krystian obchodzi swoje imieniny. Pamiętajmy w modlitwie w Jego intencji.
  • Rekolekcje adwentowe rozpoczynają się 8 grudnia. Prowadzić je będzie ks. Jan Cielica proboszcz z Wólki Panieńskiej. Program. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego gorąco zachęcamy do tej formy modlitwy.
  • Podczas rekolekcji będzie trwała akcja “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” prowadzona przez naszych harcerzy wraz z ks. Krystianem. Będą zbierane dary dla dzieci ( trwała żywność, zabawki, odzież itp ). Zebrane dary przekażemy do Caritas naszej diecezji.
  • Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz Najświętszego Serca Jezusa do swoich rodzin będzie odprawiona w Bliżów – piątek o godz. 15.00.
  • Msza św. w intencji pszczelarzy z racji św. Ambrożego w piątek o godz. 18.00 zapraszamy.
  • Zbiórka sprzętu elektronicznego na pomoc kościołowi w potrzebie do 9 grudnia.
  • Spotkania duszpasterskie: harcerze – środa godz. 17.30. Spotkanie dla bierzmowanych w przyszłą niedzielę po sumie.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Rodzinom za ofiarę na kościół zamiast kwiatów w kwocie 60.00 zł Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni. Dziękujemy panom: sołtysowi Kosobud za odśnieżanie dróg dojazdowych do kościoła i parkingu, kościelnemu i więźniowi za odśnieżenie wokół kościoła.
  • Zmarł śp Mariusz Sadło z Wólki Wieprzeckiej. Data pogrzebu nie jest ustalona. “Zdrowaś Mario”.