• Dzisiaj I niedziela miesiąca. Niedziela Dobrego Pasterza. Dzień modlitw o powołania kapłańskie. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszach św.
 • Za tydzień Msza św. na cmentarzu grzebalnym z racji Odpustu Parafialnego.
  Msze św. będą odprawiane tylko na naszym cmentarzu grzebalnym.
  Porządek:
  Godz. 08.30 Msza św.
  Godz. 10.00 Msza św.
  Godz. 10.45 Różaniec z wypominkami
  Godz. 12.00 Msza św. za zmarłych spoczywający na naszym cmentarzu i polecanych w wypominkach
  Pamiętajmy o naszych zmarłych. Porządkujmy nasz cmentarz. Taca przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wywozu śmieci z kontenerów.
 • Za dwa tygodnie Główny Odpust Parafialny ku czci św. Andrzeja Boboli
  Msze św. w tym dniu będą odprawiane tylko na naszym cmentarzu grzebalnym.
  Porządek:
  Godz. 08.30 Msza św.
  Godz. 10.00 Msza św.
  Godz. 12.00 Msza św. Za Parafian i Miłych Gości
 • Rozpoczynamy miesiąc maj – miesiąc nabożeństw majowych.
  Nabożeństwa majowe w kaplicy na plebani codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.
  W niedziele:
  Wólka Wieprzecka „Majówka” przed rozpoczęciem Mszy św. a w Kosobudach po Mszy św.
  Podtrzymujmy tradycję śpiewania majówek przy krzyżach i figurkach przydrożnych z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  W kaplicach majówki w niedziele po Mszach św. na tygodniu: Bliżów godz. 17.00, Wychody godz. 17.00, Szewnia godz. 19.00
 • Poświęcenia pól.
  Ze względu na pandemię nie będzie procesji z racji poświęcenia.
  W miejscu celebry odbędzie się:
  – Msza św. o urodzaje i Boże Błogosławieństwo dla mieszkańców,
  – Nabożeństwo wypraszające Boże Błogosławieństwo o urodzaje i jakże potrzebny deszcz, aby nie zabrakło nam chleba i wszelkich pokarmów.Porządek poświęceń pól dzisiaj
  – Kosobudy godz. 11.30
  – Wierzchowiny godz. 17.00
  – Skaraszów godz. 17.00
 • Trwają prace przy naszym kościele parafialnym. Informujemy o tym poprzez fotografie umieszczane na naszej stronie parafialnej.
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na konto parafialne i indywidualnie.
  W intencji ofiarodawców, dobrodziejów i pracujących przy remoncie świątyni codziennie modlimy się podczas Mszy św. i również prosimy o modlitwę.
  Bóg zapłać za ofiary.
  Dane ofiarodawców są wpisane w księgach rachunkowych Parafii.
  W intencji ofiarodawców i dobrodziejów .
  „Pod Twoją obronę”