• Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania.
  • W czwartek imieniny Pasterza naszej Diecezji ks. Bpa Mariana Rojka pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach w Jego intencji.
  • W piątek rozpoczynamy miesiąc maj – nabożeństwa majowe w kościele codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele i święta po sumie. Zachęcamy do śpiewania majówek także przy krzyżach i figurkach przydrożnych. Prosimy o posprzątanie i udekorowanie krzyży i figur.
  • W piątek – I piątek miesiąca porządek: Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 16.00. Wychody i Kosobudy godz. 18.00 spowiedź pół godziny wcześniej. Do chorych udamy się tradycyjnie.
  • Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z dnia 6 listopada 2014 r. uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w roku 2015 zostaje przeniesiona na sobotę 2 maja. Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Jest to także I sobota miesiąca.
  • W następną niedzielę Święto Narodowe Konstytucji 3-go Maja. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej. Zapraszamy Straż Pożarną z Kosobud i Wólki Wieprzeckiej na Mszę św. o godz. 8.30. a do Bliżowa na Gminne Uroczystości Strażackie o godz. 11.30 – Straż z Szewni i Bliżowa.
  • Rozpoczynamy poświecenia pól: za tydzień Kol. Hubale o godz. 10.00, Wychody o godz. 18.00.
  • Za dwa tygodnie 10 maja – różaniec o godz. 11.00 Msza św. o godz. 12.00 za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu grzebalnym z racji odpustu Parafialnego. Prosimy o sprzątanie cmentarza.
  • 17 maja Główny odpust Parafialny i wizytacja ks. Biskupa naszej parafii. Ks. Bp Mariusz Leszczyński odprawi sumę odpustową udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, będzie na Mszach św. w kaplicach i udzieli błog. małym dzieciom. Ponadto odwiedzi nasz cmentarz i spotka się z różnymi grupami duszpasterskimi. Szczegóły za tydzień podamy.
  • Spotkania: kandydaci do bierzmowania środa godz. 18.30, dzieci przygotowujące się do I komunii św. czwartek godz. 18.30, harcerze czwartek godz. 18.30.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiarę zamiast kwiatów w kwocie 30.00 zł. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Celej Patrycja zam. Kol. Miączyn parafia Miączyn i Flaga Łukasz zam. Wychody parafii tutejszej zapowiedź I.