• Dzisiaj Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Narodowe Konstytucji 3-go Maja. Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Zmiana Tajemnic Różańcowych z racji I niedzieli miesiąca będzie 3 maja w kościele po sumie w kaplicach po Mszach św.
 • W tym tygodniu trały prace przy czyszczeniu i malowaniu ogrodzenia wokół kościoła w czynie społecznym. Bóg zapłać mieszkańcom naszej parafii za prace. dziękujemy strażakom z Kosobud za mycie przęseł.
  Dziękujemy panom za przywiezienie tłucznia z Brodów Małych na parking.
 • Trwa miesiąc maj – nabożeństwa majowe w kościele codziennie po Mszy św.
  o godz. 18.00, w niedziele i święta po sumie. Zachęcamy do śpiewania majówek, także przy krzyżach i figurkach przydrożnych.
 • Z racji głównego odpustu parafialnego ku czci św. Andrzeja Boboli w niedzielę modlimy się za zmarłych parafian i spoczywających na naszym cmentarzu grzebalnym.
  W tym dniu odprawiamy tylko w kościele parafialnym i na cmentarzu.
  Porządek Mszy św.:
  – Kościół Parafialny
  Msza św. godz. 8.30
  – Na cmentarzu:
  Godz. 10.00 Różaniec z wypominkami.
  Godz. 11.30 Msza św. za zmarłych spoczywających na cmentarzu i polecanych w
  wypominkach.
  Prosimy o sprzątanie cmentarza. Z przykrością informujemy że w ostatnim czasie do kontenera został wrzucony gruz z remontu jakiegoś budynku.
  Harcerze jak zawsze będą rozprowadzali znicze i wkłady.
  Taca w tym dniu przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza. Jest to Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • W następna niedzielę Główny Odpust Parafialny. Uroczystości będą tylko w kościele parafialnym.
  Msze św.: Godz. 08.30, godz.10.00, Uroczysta suma odpustowa godz. 12.00.
  Uroczystą sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Mariusz Skakuj
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii i gości na uroczystości Odpustowe szczególnie na sumę.
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na potrzeby parafii.
  Codziennie modlimy się podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów.
  Prosimy o modlitwę w tej intencji.

ZAPOWIEDZI

 • Sokołowska Magdalena stanu wolnego pochodząca z naszej parafii i Patroń Sylwester stanu wolnego oboje zamieszkali na terenie parafii Stary Zamość zapowiedź II.
 • Czeczko Katarzyna stanu wolnego zamieszkała w Parafii św. Jana Kantego w Lublinie i Karabin Tomasz stanu wolnego zamieszkały parafia Kosobudy zapowiedź I.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić Urząd Parafii w Kosobudach.