• Dzisiaj niedziela św. Rodziny z Nazaretu.
  Porządek Mszy Św. Kosobudy godz. 8.30 i 11.30, Szewnia godz. 8.30, Wychody i Bliżów 10.00.
  Na sumę zapraszamy wszystkich małżonków na odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
  Po sumie Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej.
  Dzisiaj pobieramy karty do głosowania na Radnych Parafialnych.
 • Zakończenie Starego Roku 2019 we wtorek. Msza św. dziękczynna za rok 2019 z wystawieniem NS w kościele parafialnym o godz. 17.00. Podczas tej Mszy św. ks. Proboszcz złoży sprawozdanie duszpasterskie i finansowe za 2019 rok.
 • Nowy Rok 2020 w środę. Msze św. tak jak w każdą niedzielę.
 • W piątek I piątek miesiąca stycznia porządek: Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00. Wychody i Kosobudy godz. 17.00. Spowiedź pół godz. wcześniej. Do chorych udamy się tradycyjnie.
 • W sobotę I sobota miesiąca stycznia porządek: Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00. Wychody i Kosobudy godz. 17.00.
 • Za tydzień I niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie N. Sakramentu i adoracja do sumy. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych, w kaplicach po Mszach św.
 • Msza św. za darczyńców będzie odprawiona w Bliżowie w przyszłą niedzielę o godz. 10.00.
 • Wybory do nowej Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę.
 • W tym tygodniu rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Ofiary składane podczas wizyty przeznaczone będą na wkład parafii w remont kościoła na prace, które nie są objęte dofinansowaniem.
 • Program wizyty duszpasterskiej.
 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i za ofiarę na kościół zamiast kwiatów 50,00 zł.
  Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.