• Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Życzenia dla mieszkańców Parafii i Gości.
 • Otrzymaliśmy życzenia od Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka i Mariusza Leszczyńskiego, Parlamentarzystów: poseł Agatę Borowiec senatora Jerzego Chróścikowskiego, Sławomira Zawiślaka; Wojewody i Wicewojewody Lubelskiego, Starosty Powiatu Zamojskiego Stanisława Grześko, Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gmin Adamów Dariusza Szykułę i Przewodniczącą Rady Gminy, Burmistrza Urszuli Kolman i Przewodniczącego Gminy Zwierzyniec, Dyrektora KRZ, Dyrektora Caritas, Dyrektora Zakładu Karnego z Zamościa
 • Bóg zapłać za czynny udział w Triduum Sacrum – mieszkańcom naszej parafii, ks. Mateuszowi, dn. Mateuszowi, Panu kościelnemu i organiście, asyście liturgicznej, scholi, ministrantom z całej parafii, tym co czytali słowo Boże i śpiewali psalmy, KGW Wólka Wieprzecka za śpiew podczas liturgii, wszystkim paniom za czynny udział w procesji rezurekcyjnej, Straży Pożarnej, Harcerzom i wszystkim miłym gościom.
 • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty i dekorację mieszkańcom parafii oraz tym co zbierali ofiary i roznosili życzenia na święta. Ofiary na kwiaty i dekorację odczytamy po następnej niedzieli.
  Bóg zapłać – s. Dominice, ks. Mateuszowi, paniom za pomoc, organiście, kościelnemu, panu Wiesławowi Teterycz z synem Tadeuszowi Bednarz za przygotowanie Grobu Pańskiego i ciemnicy oraz przystrajanie ołtarzy na święta.
 • Jutro Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedziele. Taca na KUL.
 • Za tydzień niedziela Miłosierdzia Bożego. Ze względu na transmisję Mszy św. z naszej Parafii przez telewizję Lublin będzie zmiana odprawiana Mszy św. Kosobudy godz. 08.30 i godz. 10.00 transmitowana przez Telewizję Lublin z racji 100lecia powstania Parafii.
  Szewnia godz. 08.30, Wychody i Bliżów godz. 12.00.
  Zapraszamy całą naszą Parafie i Gości na Msze św. o godz. 10.00.
  Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszki na Caritas.
 • Spotkania duszpasterskie:
  – Kandydaci do bierzmowania – piątek godz. 18.30
  – Młodzież Galilea – sobota godz. 18.30
 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.
 • Podaje się do publicznej wiadomości wiernych, że za zgodą Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, ma przystąpić do świeceń prezbiteratu dn Mateusz Kozyra, wychowanek Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. Kto wiedziałby o postępowaniu wymienionego diakona niegodnego powołania kapłańskiego, ma w sumieniu obowiązek powiadomić o tym, w najbliższym czasie, miejscowego proboszcza lub rektora
  seminarium.
 • Zmarła śp. Elżbieta Musur. Ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 11 Mszy św. miesięcznych.
  Zmarł śp. Gustaw Sowa. Ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 17 Mszy św. miesięcznych.
  „Zdrowaś Mario”.

ZAPOWIEDZI

 • Bochyński Kamil stanu wolnego zam. Parafia Płoskie i Sowa Monika stanu wolnego zam. Parafia Kosobudy zapowiedź I.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić urząd Parafii w Kosobudach.