• Dzisiaj Msze św. na cmentarzu grzebalnym z racji Odpustu Parafialnego.
  Msze św. będą odprawiane tylko na naszym cmentarzu grzebalnym. Porządek:
  Godz. 08.30 Msza św.
  Godz. 10.00 Msza św.
  Godz. 10.45 Różaniec z wypominkami
  Godz. 12.00 Msza św. za zmarłych spoczywający na naszym cmentarzu i polecanych w wypominkach
  Pamiętajmy o naszych zmarłych. Porządkujmy nasz cmentarz. Taca przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wywozu śmieci z kontenerów.
 • Za tydzień Główny Odpust Parafialny ku czci w. Andrzeja Boboli
  Msze św. w tym dniu będą odprawiane tylko na naszym cmentarzu grzebalnym. Porządek:
  Godz. 08.30 Msza św.
  Godz. 10.00 Msza św.
  Godz. 12.00 Msza św. Za Parafian i Miłych Gości
 • Trwa miesiąc maj – miesiąc nabożeństw majowych.
  Nabożeństwa majowe w kaplicy na plebani codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele w Wólce Wieprzeckiej przed rozpoczęciem Mszy św. a w Kosobudach po Mszy św.
  Podtrzymujmy tradycję śpiewania majówek przy krzyżach i figurkach przydrożnych z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  W kaplicach majówki w niedziel po Mszach św. na tygodniu:
  Bliżów godz. 17.00, Wychody godz. 17.00, Szewnia godz. 19.00
 • Informacja dotycząca Komunii św. Rocznicowej. Uroczystość ta odbędzie się po powrocie dzieci do szkoły.
 • Trwają prace przy naszym kościele parafialnym. Informujemy o tym poprzez fotografie umieszczane na naszej stronie parafialnej.
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na konto parafialne i indywidualnie.
  W intencji ofiarodawców, dobrodziejów i pracujących przy remoncie świątyni codziennie modlimy się podczas Mszy św. i również prosimy o modlitwę.
  Bóg zapłać za ofiary. Dane ofiarodawców są w księgach rachunkowych Parafii.
  W intencji ofiarodawców i dobrodziejów Pod Twoją obronę