• Dzisiaj Święto Narodowe Konstytucji 3-go Maja. Msze św w intencji Straży Pożarnej  z Kosobud i Wólki Wieprzeckiej  na Mszę św. o godz. 8.30. W Bliżowie dla Gminy Adamów Uroczystości Strażackie o godz. 11.30.
  • Rozpoczynamy miesiąc maj – nabożeństwa majowe w kościele codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele i święta po sumie.
  • Rozpoczynamy poświecenia pól:  dzisiaj Kol. Hubale o godz. 10.00, Wychody o godz. 18.00.
  • Uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Wojdą odbędą  się w piątek 8 maja na terenie Zespołu Szkół w Szewni o godz. 10.00. Tego dnia w  Zespole Szkół w Szewni powitamy krzyż ŚDM o godz. 14.30. Organizatorzy uroczystości  (Dyrekcja  Pracownicy  a w szczególności Uczniowie)  zapraszają na te uroczystości.
  • Prosimy o zgłaszanie kto chciałby w przyszłym roku przyjąć na nocleg młodzież, która przyjedzie do naszej Diecezji na Światowe Dni Młodzieży. Zgłoszenia przyjmujemy do przyszłej niedzieli.
  • Za tydzień 10 maja – różaniec o godz. 11.00  Msza św. o godz. 12.00   za zmarłych spoczywających  na naszym  cmentarzu grzebalnym z racji odpustu Parafialnego. Prosimy o sprzątanie cmentarza. Za tydzień porządek Mszy św. Kosobudy 8.30 i na cmentarzu od 11. 00, Szewnia  o godz. 8.30, Wychody i Bliżów o godz. 10.00 Taca za tydzień na WSD,  a z cmentarza na wywóz śmieci.
  • 17 maja Główny odpust Parafialny i wizytacja ks. Biskupa naszej parafii. Ks. Bp Mariusz Leszczyński odprawi sumę odpustową udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, będzie na Mszach św. w kaplicach i udzieli błog. małym dzieciom. Ponadto odwiedzi nasz cmentarz i spotka się z różnymi grupami duszpasterskimi. Szczegóły za tydzień podamy.
  • Spotkania: harcerze i młodzież na ŚDM poniedziałek godz. 18.30 kandydaci do bierzmowania wtorek godz. 18.30, dzieci przygotowujące się do I komunii św. środa godz. 18.30.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła.  Bóg zapłać za ofiarę zamiast kwiatów w kwocie  30.00  zł. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.
  • W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Mogielnickiego. Ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci  oraz dodatkowo 3 Msze św.  miesięczne.
  • Odszedł od nas śp Litwiniec Stanisław pogrzeb jutro wyprowadzenie o godz. 14.30 – „ Zdrowaś Mario”

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Celej Patrycja zam. Kol. Miączyn parafia Miączyn i Flaga Łukasz zam. Wychody parafii tutejszej zapowiedź II.