• Za tydzień 26 czerwca odpust w Wychodach. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Jacek Rak wice dziekan naszego dekanatu i proboszcz parafii Żdanów. Porządek Mszy św. Kosobudy godz. 08.30 i 10.00 Szewnia godz. 08.30 Bliżów godz. 10.00 Wychody godz. 12.00.
  • W czwartek dzień Ojca Msza św. w intencji Ojców tak żywych jak i tych co odeszli do Pana o godz. 18.00 zapraszamy
  • Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz Najświętszego Serca Jezusa do swoich rodzin będzie odprawiona w Wychodach – piątek o godz. 17.00 Z racji Uroczystości św. Jana Chrzciciela nie ma postu.
  • Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę na odpust Matki Bożej Jagodnej ( 1 lipiec) do Krasnobrodu.
  • Spotkania Duszpasterskie: harcerze środa godz. 16.00. Kandydaci na ministrantów czwartek godz. 17.00 Ministranci z Wychodów piątek godz. 16.00 Spotkanie młodzieży na ŚDM środa godz. 19.00.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.

 

ZAPOWIEDZI

  • Agnieszka Bielak stanu wolnego zamieszkała Szewnia Dolna i Andrzej Szmidt stanu wolnego zamieszkały Szewnia Dolna oboje parafii tutejszej zapowiedź I.
  • Anna Szpatuśko stanu wolnego zamieszkała w Wólce Wieprzeckiej parafii tutejszej i  Mateusz Małecki stanu wolnego zamieszkały w Horyszowie parafii tamtejszej zapowiedź I.
  • Małgorzata Skiba stanu wolnego zamieszkała Bliżów parafii tutejszej i Łukasz Chrapkowski stanu wolnego zamieszkały Ostrowite parafii tamtejszej zapowiedź I .