• Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie N.  Sakramentu i adoracja do sumy. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych. W kaplicach zmiana tajemnic różańcowych po Mszach św.
 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP w środę. Msze św. tak jak w każdą niedzielę.  Tradycyjnie podczas Mszy św. błogosławimy kwiaty i wieńce z ziół.
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Kosobud do Biłgoraja wyrusza w piątek 17 sierpnia.
  O godz. 19.00 Msza św. w intencji Ojczyzny rozpoczynająca drogę krzyżową.
 • V Piesza Zamojska Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych z Zamościa do Krasnobrodu odbędzie się 18 sierpnia. Uczestnicy pielgrzymki gromadzą się przy szpitalu Jana Pawła II o godz. 06.30.
 • Za tydzień Dożynki Parafialne.
  Msze św. Szewnia godz. 08.30, Wychody i Bliżów godz. 10.00, Kosobudy godz. 08.30 i 11.30 – Dożynkowa.
  Z wieńcami gromadzimy się od godz. 11.15 przy kościele.
  Gospodarzami dożynek są mieszkańcy Bliżowa.
  Jest to dzień dziękczynienia za plony prosimy, aby poszczególne miejscowości przygotowały wieńce dożynkowe, chleby. Podczas Mszy św. nastąpi błogosławieństwo chlebów i wieńców dożynkowych.
  Po Mszy św. festyn. Prosimy poszczególne miejscowości o przygotowanie poczęstunku na festyn. Zapraszamy mieszkańców Parafii i miłych gości.
 • Odpust w Bliżowie 26 sierpnia. Sumę odpustową i kazanie wygłosi ks. Rafał Kowalczuk.
 • Trwa miesiąc sierpień – czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi, a także czas trzeźwości naszego Narodu. Zachęcamy do podjęcia dobrowolnej abstynencji w tym miesiącu.
 • Spotkanie asysty przygotowujące uroczystości dożynkowe we wtorek o godz. 18.30.
 • Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościoła. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.
 • Zmarł śp. Marian Koczułap. Ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 1 Msza św. miesięczna.
  Zmarł śp. Zdzisław Pietrynka. Ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 3 Msze św. miesięczne.
  Zmarł śp. Jedruszko Mieczysław z Szewni Dolnej wyprowadzenie z domu jutro o godz. 15.00. „ Zdrowaś Mario”.

 

ZAPOWIEDZI

 • Tomasz Krzysztof Korol stanu wolnego i Justyna Lewandowska stanu wolnego oboje zamieszkali na terenie parafii Kosobudy zapowiedź II.
 • Wojciech Bielecki parafii Miączyn i Dominika Anna Bielecka zd. Karpińska parafii Kosobudy oboje w związku cywilnym zapowiedź I.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić urząd Parafii w Kosobudach.