• Dzisiaj Msza św. na cmentarzu grzebalnym.
  Porządek na cmentarzu: Różaniec za zmarłych o godz. 10.45 Msza św. za
  zmarłych spoczywających na cmentarzu i polecanych w różańcu o godz. 12.00.
  Prosimy o sprzątanie cmentarza. Taca na wywóz śmieci.
  Msze św. Szewnia godz. 8.30 Wychody i Bliżów godz. 10.00 Kosobudy godz. 8.30 i 12.00 – cmentarz.
  W tym dniu Święto Przemienienia Pańskiego. Na Mszach św. błogosławieństwo kopru.
 • W czwartek św. Wawrzyńca. Na Mszy św. o godz. 18.00 błogosławieństwo miodu.
 • Za tydzień porządek Mszy św:. Szewnia godz. 8.30 Wychody i Bliżów godz. 10.00 Kosobudy godz. 8.30 i 11.30 Po Sumie zmiana tajemnic różańcowych, a w kaplicach po Mszach św.
 • Trwa miesiąc sierpień – czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi, a także czas trzeźwości naszego Narodu. Zachęcamy do podjęcia dobrowolnej
  abstynencji w tym miesiącu.
 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.
Zapowiedzi
 • Gładysz Aleksandra stanu wolnego zam. Tokarówka parafii Rzym-Kat Sobieska Wola i Kozioł Mateusz stanu wolnego zam. Wólka Wieprzecka parafii tutejszej
  zapowiedź II
 • Tałanda Monika stanu wolnego zam. Wierzchowiny parafii tutejszej i Omiotek Damian stanu wolnego zam. Mokre parafii Rzym-Kat Katedralnej zapowiedź II
 • Szczerbińska Karolina stanu wolnego zam. Bliżów parafii tutejszej i Gruszecki Kamil stanu wolnego zam. Pniówek parafii Rzym-Kat Św. Krzyż Zamość zapowiedź II
 • Stawarska Angelika stanu wolnego zam. Wólka Wieprzecka parafii tutejszej i Gawryluk Jarosław zam. Lublin parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego
  w Lublinie zapowiedź II
 • Krupa Aurelia, Milena i Krupa Grzegorz Paweł oboje związek cywilny zam. Szewnia Dolna parafii tutejszej zapowiedź I