1. Trwa miesiąc sierpień – czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi, a także czas trzeźwości naszego Narodu. Zachęcamy do podjęcia dobrowolnej abstynencji w tym miesiącu.
  2. Za tydzień odpust w Bliżowie ku czci NMP Częstochowskiej. Sumę odpustową i kazanie wygłosi ks. Kan Andrzej Kniaź nasz rodak ze Świdnika. Porządek Mszy św: Kosobudy godz. 8.30 i 10.00, Szewnia godz. 8.30, Wychody godz. 10.00.       Na Mszach św. odnowienie Aktu Zawierzenia Narodu.
  3. Dożynki Gmino-Parafialne 3 września w Wychodach. Do uczestnictwa zapraszamy całą naszą parafię.
  4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie  o  porządek w naszej świątyni.