• Za tydzień odpust w Bliżowie 28 sierpnia. Sumę odpustową i kazanie wygłosi ks. Prałat Stefan Wójtowicz z Wielączy. Porządek Mszy św: Kosobudy godz. 8.30 i 10.00, Szewnia godz. 8.30, Wychody godz. 10.00
  • Dożynki Parafialne planowane są 11 września. Gospodarzami dożynek są mieszkańcy Szewni.
  • W piątek Uroczystość M.B. Częstochowskiej. Bliżów godz. 16.00, Szewnia godz. 17.00, Wychody godz. 17.00 Kosobudy godz. 18.00. Po Mszy św. odmówimy Akt Zawierzenia Narodu. Nie ma postu.
  • Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz Najświętszego Serca Jezusa do swoich rodzin będzie odprawiona w Szewni – piątek o godz. 17.00.
  • Trwa miesiąc sierpień – czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi, a także czas trzeźwości naszego Narodu. Zachęcamy do podjęcia dobrowolnej abstynencji w tym miesiącu.
  • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” z Wólki Wieprzeckiej zaprasza z okazji 15 rocznicy działalności na Mszę św. w sobotę o godz. 17.00.
  • Spotkanie ministrantów z Bliżowa w piątek o godz. 15.00, a osoby biorące udział w liturgii prosimy o przybycie na Mszę św. 15 minut wcześniej i zgłoszenie się do zakrystii w Bliżowie. Chętnych ministrantów i harcerzy zapraszamy na kajaki we wtorek godz. 10.00 jak nie będzie padać deszcz. Prosimy o zabranie 15 zł (opłata za wynajem kajaku).
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Bóg zapłać za ofiarę na kościół w kwocie 50,00 zł zamiast kwiatów. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.
  • Zmarła śp Zofia Korona z Wólki Wieprzeckiej ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 8 Mszy św. – Zdrowaś Mario.

 

ZAPOWIEDZI

  • Teterycz Karol Łukasz stanu wolnego zam Wólka Wieprzecka parafii tutejszej i Hubala Patrycja stanu wolnego zam Ruszów parafii Łabunie zap.I