• Dzisiaj niedziela misyjna. Taca przeznaczona jest na Misje. Kończy się dzisiaj Tydzień Papieski po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszki na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” .
 • Trwa miesiąc październik – miesiąc nabożeństw różańcowych. W kościele parafialnym różaniec codziennie o godz. 16.30 przed Mszą św. wieczorową. W niedziele i święta po sumie. Zapraszamy na modlitwę różańcową do kościoła bądź zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca wspólnie w domach. Za odmówienie części Różańca można zyskać odpust zupełny.
 • Zapraszamy poszczególne grupy do prowadzenia modlitwy każdego dnia w kościele parafialnym:
  Poniedziałek – dzieci i ministranci,
  Wtorek – Koło żywego różańca z Kosobud,
  Środa – Harcerze i Grupa Teatralna,
  Czwartek – Koło żywego różańca ze Skaraszowa i Wierzchowin,
  Piątek – Galilea i młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania,
  Sobota – Koło żywego różańca z Wólki Wieprzeckiej,
  Niedziela – Rada Parafialna.
 • W związku z szerzącą się pandemią aby uniknąć zagrożenia podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zwiększamy ilość Mszy św. aby w ten sposób na jednej Mszy św. nie było dużej ilości wiernych.
  Msze św. będą odprawiane na cmentarzu chyba, że będzie padać deszcz to w kościele i tak:
  – Godz. 8.00 Msza św.
  – Godz. 9.00 Msza św.
  – Godz. 10.00 Różaniec z wypominkami
  – Godz. 12.00 Msza św. a po niej procesja żałobna
  – Godz. 16.00 Msza św. w kościele
 • Spotkania duszpasterskie:
  – Harcerze w formie on line w środę o godz. 17.30
  – Galilea w formie on line w piątek o godz. 18.00
  – Ministranci w sobotę tak jak ustalono z księdzem Wiesławem
 • W ostatnich dniach została położona nowa asfaltowa nawierzchnia na drodze do cmentarza. Dziękujemy Sołectwu Kosobudy za przekazanie funduszu sołeckiego na ten cel, Gminie Zwierzyniec za wykonanie drogi, a w szczególności firmie pana Sadlika.
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na konto parafialne i indywidualnie.
  Dane ofiarodawców są w księgach rachunkowych Parafii.
 • W intencji ofiarodawców i pracujących przy remoncie odprawiamy Mszę św.
  Codziennie modlimy się podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów.
  Prosimy o modlitwę w tej intencji.
 • Pamiętajmy, że obowiązują zasady bezpieczeństwa odpowiednie odległości i maseczki związanie z pandemii.
 • Obecnie wszystkie nabożeństwa są transmitowane przez parafialną stronę internetową.
 • Młodzież skupiona w duszpasterstwie parafialnym tradycyjnie rozprowadza znicze.