• Za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych, a w poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Zmarłych.
 • Porządek nabożeństw.
  W związku z szerzącą się pandemią, aby uniknąć zagrożenia podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zwiększamy ilość Mszy św. aby w ten sposób na jednej Mszy św. nie było dużej ilości wiernych. Proponujemy, aby na poszczególne Msze św. w miarę możliwości przybywać miejscowościami i tak:
  – Godz. 8.00 Msza św. (Bliżów, Szewnia i Wierzchowiny)
  – Godz. 9.00 Msza św. (Kol. Hubale, Wychody i Wieprzec, Skaraszów)
  – Godz. 10.00 Różaniec z wypominkami
  – Godz. 12.00 Msza św. a po niej procesja żałobna (Wólka Wieprzecka, Kosobudy Bór i Kosobudy)
  – Godz. 16.00 Msza św. w kościele. (Bliżów, Szewnia, Wierzchowiny, Kol. Hubale, Wychody)
  – Godz. 17.00 Msza św. w kościele. (Wólka Wieprzecka, Kosobudy Bór, Kosobudy, Wieprzec, Skaraszów)
  – Msze św. będą odprawiane przed południem na cmentarzu chyba, że będzie padać deszcz to w kościele. Po południu Msze św. będą odprawiane tylko w kościele.
  Prosimy o sprzątanie cmentarza. Śmieci wyrzucać na wyznaczone miejsce.
  Gdyby były zaostrzenia związane z pandemią będziemy informować na stronie o wszelkich zmianach dotyczących Mszy św.
 • Ofiary składane na tace z 1 i 2 listopada przeznaczone są na wywóz śmieci z cmentarza.
 • Wyjątkowo w tym roku ze względu na pandemię przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych pod następującymi warunkami : być bez grzechu, przyjąć komunię świętą, nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę i odmówić tam „Ojcze Nasz”,” Wierzę w Boga” oraz modlitwę w intencjach Ojca św.
 • Spotkania duszpasterskie:
  – Wszystkie spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży odbędą się po ustaleniu z ks. Wiesławem
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na konto parafialne i indywidualnie.
  Dane ofiarodawców są w księgach rachunkowych Parafii.
 • W intencji ofiarodawców i pracujących przy remoncie odprawiamy Mszę św.
  Codziennie modlimy się podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów.
  Prosimy o modlitwę w tej intencji.
 • Pamiętajmy, że obowiązują zasady bezpieczeństwa odpowiednie odległości i maseczki związanie z pandemii. Komunikat Przewodniczącego KEP.
 • Obecnie wszystkie nabożeństwa są transmitowane przez parafialną stronę internetową.
 • Młodzież skupiona w duszpasterstwie parafialnym tradycyjnie rozprowadza znicze.

 

Zapowiedzi

 • Ewelina Skrzyńska zamieszkała na terenie parafii Kosobudy stanu wolnego i Michał Piotr Sieńko zamieszkały na terenie Parafii Radawiec Duży stanu wolnego zapowiedź I.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić urząd Parafii w Kosobudach.