• Dzisiaj taca przekazana będzie na budownictwo sakralne.
 • Katechiści ze wspólnoty Neokatechumenatu zapraszają nas do słuchania Słowa Bożego w poniedziałek o godz. 17.30
 • Orszak Wszystkich św. będzie 31 października o godz. 16.00 z pod szkoły w Wólce Wieprzeckiej – zapraszamy do udziału.
 • W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych i w piątek Wspomnienie Wszystkich Zmarłych.
  Prosimy o sprzątanie cmentarza. Śmieci wyrzucać na wyznaczone miejsce. Ostatnie kradzieże na cmentarzu zostały zgłoszone Policji. Będą wzmożone patrole Policyjne przy naszym cmentarzu.
 • Ofiary składane na tace z 1 i 2 listopada przeznaczone są na wywóz śmieci z cmentarza.
 • Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych pod następującymi warunkami : być bez grzechu, przyjąć komunię świętą, nawiedzić  pobożnie kościół lub kaplicę i odmówić tam „Ojcze Nasz”,” Wierzę w Boga” oraz modlitwę w intencjach Ojca św. W pozostałe dni listopada pod tymi samymi warunkami uzyskujemy odpust cząstkowy.
 • W piątek I piątek miesiąca listopada i za razem Dzień Zaduszny. Dlatego chorych w tym miesiącu nie odwiedzimy.
 • W sobotę I sobota miesiąca. Msze św. Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00.  Wychody i Kosobudy godz. 17.00
 • Za tydzień I niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie N.  Sakramentu i adoracja do sumy. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych, w kaplicach po Mszach św.
 • Nasza młodzież rozprowadza znicze i flagi narodowe przy cmentarzu.
 • Spotkanie duszpasterskie.
  – Dzisiaj po sumie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
  – Ministranci i chętni na ministrantów sobota godz. 10.00
  – Grupa teatralna sobota godz. 11.00
 • Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościoła i ofiarę na kościół zamiast kwiatów w kwocie 60 zł. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.