Zwierzyniec, dn. 05.02.2021 r.,

Burmistrz Zwierzyńca
Rynek 1
22 – 470 Zwierzyniec

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Zwierzyńca ogłasza, że w dniu 14 lutego 2021 r., w godzinach od 9:30 do 13:30 w Świetlicy wiejskiej w Kosobudach, pracownik Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu wydawał będzie nakazy podatkowe za nieruchomości położone w miejscowości Kosobudy.

Jednocześnie w związku z panującym stanem epidemii Burmistrz informuje, że przy stanowisku do wydawania decyzji podatkowych może  przebywać wyłącznie jedna osoba. Ponadto obowiązuje zasada  zakrywania ust i nosa oraz zachowania 2 metrowego odstępu od innych osób.

 

Z poważaniem

Burmistrz Zwierzyńca

Urszula Anna Kolman