Stowarzyszenie „Kosobudy na Roztoczu”

realizuje projekt pod nazwą:

„ORGANIZACJA Z POTENCJAŁEM”

W ramach projektu organizacja zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy: laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny. Dodatkowo ze środków programu zostanie zakupiony namiot wystawienniczy. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 4400 zł.

Inwestycje przyczynią się do wzrostu potencjału młodej organizacji, wykorzystywane będą do realizacji celów statutowych stowarzyszenia – głównie tych skierowanych na potrzeby społeczności wsi Kosobudy i jej promocję.

Przyczynią się do wzrostu integracji mieszkańców – sprzęt posłuży do organizacji kulturalnych, edukacyjnych oraz doskonalących umiejętności imprez organizowanych przez stowarzyszenie.

Istotnym celem projektu będzie także propagowanie wśród mieszkańców i władz samorządowych działalności Stowarzyszenia oraz Miasta i Gminy Zwierzyniec co zaowocuje zwiększonym zaangażowaniem we wspólne przedsięwzięcia.