Otrzymaliśmy życzenia od następujących osób i instytucji:

 • Biskup Marian Rojek i ks. Biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński
 • Minister Sławomir Mazurek Ministerstwo Środowiska
 • Senator RP Jerzy Chróscikowski
 • Poseł RP Agata Borowiec
 • Poseł RP Sławomir Zawiślak
 • Wojewoda Lubelski i Wicewojewoda
 • Starosta Powiatu Zamojskiego i Wicestarosta
 • Burmistrz Miasta Zwierzyniec
 • Wójt Gminy Zamość
 • Wójt Gminy Adamów
 • Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu
 • Dyrektor Nadleśnictwa Zwierzyniec
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu
 • Dyrektor Misji i Rekolekcji Księży Sercanów
 • Dyrektor KRZ w Zamościu
 • Dyrektor Caritas Zamość
 • Golec uOrkiestra