Skip to main content

Sołeckie Spotkanie Noworoczno-Mikołajkowe w Wierzchowinach

Spotkania organizowane w świątecznym okresie należą do tradycji w tej miejscowości. Takie też spotkanie odbyło się dnia 11 stycznia br. Przybyłych mieszkańców i gości powitała Sołtys Sołectwa Małgorzata Kimak i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Bożena Kawala. Spotkanie rozpoczęło się kolędą “Wśród nocnej ciszy”, następnie odczytaniem fragmentu Ewangelii według św. Łukasza mówiącej o narodzeniu Pana Jezusa i modlitwą w intencji mieszkańców Wierzchowin, tę część spotkania poprowadził ks. Józef Zwolak proboszcz […]

Wielopokoleniowe Spotkanie Opłatkowe Sołectwa Skaraszów

Przybyłych na spotkanie gości oraz mieszkańców sołectwa powitała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Elżbieta Burcan i Sołtys Sołectwa Skaraszów Halina Sokolińska. Wspólną modlitwę i dzielenie się opłatkiem poprowadził ksiądz proboszcz Józef Zwolak proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. Życzenia dla wszystkich uczestników złożyli: proboszcz parafii ks. Józef Zwolak, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Radny Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap. Z wielkim zainteresowaniem obejrzano […]

Drużyna harcerska w parafii

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu”. (treść przyrzeczenia harcerskiego) W dniu 23 listopada br. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, podczas niedzielnej mszy św., grupa młodzieży, wstępująca do nowo powstałej przy miejscowej parafii drużyny harcerskiej, złożyła przyrzeczenie. Uroczystość odbyła się w obecności członka Komendy Hufca ZHP Zamość podharcmistrza Macieja Morynia […]

96. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Obchody 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się 11 listopada br. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. Pieśń „Bogurodzica” rozpoczęła Uroczystości. Msza Święta koncelebrowana przez księży pracujących w Parafii Kosobudy  ofiarowana       w intencji Ojczyzny i  zmarłych Radnych Rady Gminy Zamość, Sołtysów, Pracowników Administracji i Samorządowców Gminy Adamów,  Zamość i Zwierzyniec. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy trzech gmin: Adamowa, Zamościa i Zwierzyńca.  Parafia Kosobudy obejmuje miejscowości należące […]