Skip to main content

UWAGA! Koniec problemów z wodą do picia!

UWAGA! Koniec problemów z wodą do picia!

Z dniem 24 września 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu Wólka Wieprzecka. Tym samym, odwołuje się Ostrzeżenie z dnia 19.09.2019 r. o braku przydatności wody do spożycia dla ludzi i zwierząt z ujęcia Wólka Wieprzecka. Zaleca się przepłukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej.

UWAGA: Woda niezdatna do picia!

Dotyczy sołectw: • WÓLKA WIEPRZECKA • WIERZCHOWINY • HUBALE /KOLONIA/ • KOSOBUDY /Gmina Zwierzyniec/ • SKARASZÓW • WYCHODY • WIEPRZEC • ZARZECZE OSTRZEŻENIE! Dnia 19.09.2019 r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dla ludzi i zwierząt z ujęcia wody Wólka Wieprzecka. Badania ujawniły podwyższoną ilość bakterii coli. Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych. O zakończeniu prac nad przywróceniem przydatności […]