Policealna Szkoła dla Dorosłych Kursor w Zamościu prowadzi rekrutację w semestrze zimowym na kierunkach:

  • administracja,
  • asystent osoby niepełnosprawnej,
  • informatyk,
  • kosmetyka,
  • ochrona fizyczna osób i mienia,
  • rachunkowość,
  • eksploatacja portów i terminali,
  • turystyka wiejska
  • oraz opiekun osoby starszej.

Zapraszamy osoby z ukończoną szkołą średnią, nie wymagamy matury.

Szkoła jest całkowicie bezpłatna, każdy jej słuchacz może otrzymać zaświadczenie do dowolnej instytucji, potwierdzające fakt kształcenia się w szkole działającej w systemie oświaty. Zaświadczenia te wydajemy bezpłatnie.

Na podstawie wydanych zaświadczeń nasi słuchacze mogą ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak ZUS, KRUS lub innych przyznających różnego rodzaju zasiłki.

Siedziba Szkoły mieści się w Zamościu przy ul. Partyzantów 9.

Zapraszamy codziennie w godzinach 8.00-16.00 tel. 84-638-70-00