Czwartek

Godz. 9.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

Godz. 15.00 Msza św. z nauką – Bliżów

Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Szewnia

Godz. 17.00 Msza św. z nauką – Wychody

Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

Piątek

Godz. 9.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

Godz. 15.00 Msza św. z nauką – Bliżów

Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Szewnia

Godz. 17.00 Msza św. z nauką – Wychody

Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

Niedziela

dzień spowiedzi i zakończenie rekolekcji

Godz. 9.00 Msza św. z namaszczeniem chorych i nauką ogólną – Kosobudy

Godz. 10.30 Msza św. z nauką – Bliżów

Godz. 12.00 Msza św. z nauką – Szewnia

Godz. 16.30 Msza św. z nauką – Wychody

Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy