CZWARTEK

Godz. 9.00 Msza św. z nauką – Kosobudy
Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Szewnia
Godz. 17.00 Msza św. z nauką – Wychody
Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy
Nauka dla młodzieży oraz przygotowujących się do bierzmowania- Kosobudy

PIĄTEK

Godz. 9.00 Msza św. z nauką – Kosobudy
Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Bliżów
Godz. 17.30 Droga Krzyżowa – Kosobudy
Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

SOBOTA – dzień spowiedzi i zakończenie rekolekcji

Godz. 9.00 Msza św. z namaszczeniem chorych i nauką ogólną – Kosobudy
Godz. 10.30 Msza św. z nauką – Bliżów
Godz. 12.00 Msza św. z nauką – Szewnia
Godz. 16.30 Msza św. z nauką – Wychody
Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy