Wielki Tydzień w Parafii św. Andrzeja Boboli w Kosobudach w trudnym czasie epidemii

Po raz pierwszy będziemy przeżywać tajemnice Wielkiego Tygodnia poza świątynią.
Prosimy Ducha Świętego, o pomoc w owocnym i godnym przeżywaniu najważniejszych dni w roku kościelnym.
Proponujemy podjęcie przygotowań do Wielkiego Tygodnia.

Domowy ołtarz – stolik przykryty białym obrusem, na nim krzyż i Pismo Święte – obok świece.
Pomocne będą modlitewniki i śpiewniki religijne.
Wcześniej należy zapoznać się z proponowanymi przez media transmisjami Liturgii Wielkiego Tygodnia.
Propozycje są na naszej stronie internetowej.

Do godzin, w których będą transmisje, dostosujmy rodzinną modlitwę – jej czas i forma niech będzie zgodna z potrzebą serca i naszymi umiejętnościami.
Łączmy się myślą z innymi rodzinami w naszej parafii i z duszpasterzami.

 


Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej

 

 

Zachęcamy do przygotowania z gałązek małych palm. Można, także użyć palmy z ubiegłego roku.
Przed rozpoczęciem transmisji Mszy św. – Głowa rodziny mówi błogosławiąc ręką gałązki:
Boże + pobłogosław te gałązki i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruza­lem. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Palmę ustawiamy na widocznym miejscu.
Można odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według Ewangelii św. Mateusza rozdział 21 od wersetu 1 do 17.
Korzystając z transmisji Mszy św. możemy przyjąć Komunię Świętą duchowo.
Nie zapomnijmy o krótkim dziękczynieniu.

 


Wielki Czwartek – Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa

 

A.   Msza Krzyżma w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego (transmisja przez Internet i Katolickie Radio Zamość)

B.   Msza Świętej Wieczerzy Pańskiej – Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media. Pamiętajmy o Komunii duchowej.

C.   Rodzinne trwanie na modlitwie wielkoczwartkowej:
– Lektura Ewangelii według św. Jana (rozdział 13 i 14)
– modlitwa
– Zachęcamy,  aby wspólnie odśpiewać lub odmówić Gorzkie Żale.

Modlitwa na Wielki Czwartek

Panie Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi. Przygotowani przez Twoje nauczanie i odnowieni przez czterdziestodniowy post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna.

Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój.

 


Wielki Piątek – Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

 

 

W centrum tego dnia powinien być Krzyż na „Ołtarzu Domowym”.

W tym dniu obowiązuje post ścisły tj. ilościowy i jakościowy.
– Powstrzymanie od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia.
– Do postu ilościowego zobowiązane są osoby pełnoletnie, czyli te które ukończyły 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60–tego życia.
– Post ilościowy to 3 posiłki bezmięsne w tym dwa lekkie jeden do syta.
Rodzice winni zatroszczyć się, aby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są zobowiązani jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w ducha pokuty.
W tym dniu nie ma dyspensy.
Wszystkie czynności tego dnia mo­żemy ofiarować jako modlitwę o ustąpienie epidemii.
W ciągu dnia śpiewajmy Pieśni Wielkopostne i o Krzyżu.

O godzinie 15.00 – odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w łączności z Kapłanami.
Jeśli to możliwe o godz. 21.00 odprawmy „Drogę Krzyżową” (w godzinie gdy w naszej Parafialnej tradycji odprawialiśmy Drogę Krzyżową na zewnątrz kościoła)

Liturgia Męki Pańskiej

Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media.
– Zachęcamy do ucałowania krzyża wtedy gdy w liturgii zostanie odsłonięty
– Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

Rodzinne trwanie na modlitwie w Wielki Piątek:
– Proponujemy odczytanie opisu Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana
– Odmówmy wspólnie Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
–  Gorzkie Żale

Modlitwa na Wielki Piątek

Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach.

Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech.

Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem mi­łości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest na­sza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków. Amen.

 


Wielka Sobota – oczekiwanie na Noc Paschalną

 

 

Przygotowujemy święconkę, jak co roku.
Błogosławieństwo pokarmów rano dokonuje głowa rodziny.

Modlitwa błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny:
·        Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, któ­rym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu.
·        Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław to mięso wędliny i wszelkie pokarmy które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego.
·        Chryste Życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka; znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami.
W Imię Ojca  i Syna  i Ducha Świętego +
Amen.

Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty

W miarę możliwości uczestniczymy w transmisji.
–  Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

Modlitwa na Wielką Sobotę

Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.

W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.

Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne „Alleluja!”.

 


Wielka Niedziela Zmartwychwstanie – Poranek Wielkanocny

 

 

Liturgia Mszy Rezurekcyjnej

Udział we Mszy Świętej transmitowanej przez media.
Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

Śniadanie wielkanocne

Głowa rodziny zapala świecę – paschalik i mówi:

Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!

Wszyscy

Prawdziwie Zmartwychwstał  Alleluja!

Głowa rodziny

Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i pokój za­gościły w naszych sercach. Obyśmy też byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i umieli przekazywać innym wielkanocne orę­dzie: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał!”

Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących i zmarłych. Rozszerzmy nasze spojrzenie na cały świat i módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus: –

Wszyscy

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Wierzę …

Głowa rodziny

Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyśmy wraz z Nim mogli kiedyś zasiąść do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy

Amen

Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem święconego jajka, które symbolizuje życie. Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

 

Modlitwa po śniadaniu wielkanocnym

Głowa rodziny

Za ten posiłek, za wielkanocną radość i miłość, która nas zespala w tym szczególnym dniu, który nam przyniósł Zmartwychwstały Chrystus, niech będzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Wszyscy:

Amen