Zamość, 30 marca 2020 r.
L.dz. 88/Gł/20

Przedłużenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, niniejszym (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) udzielam, aż do odwołania, dyspensy od niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Przypominam, że odnosi się ona do wszystkich osób przebywających na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, które z powodu ograniczeń wprowadzonych przez organy państwowe, nie mogą spełnić obowiązku udziału w publicznie sprawowanej Eucharystii.

Zachęcam wszystkich diecezjan do włączania się w transmisje Eucharystii za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz wzywam do gorliwej modlitwy i podejmowania uczynków miłosierdzia, szczególnie wobec osób starszych, chorych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Z pasterskim błogosławieństwem

       † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks. Michał Maciołek
        Kanclerz