Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju z kościoła św. Katarzyny w Zamościu Harcerzom Ziemi Zamojskiej.