5 października to szczególny dzień dla Gimnazjum Nr 4  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu. Ten dzień jest świętem Patrona Szkoły. W tym roku obchodzona jest 10 rocznica nadania szkole imienia.

Tradycją szkoły jest to, że w przeddzień uroczystości Dnia Patrona uczniowie i nauczyciele wyruszają na turystyczny szlak i wędrują śladami swego Patrona. Lubelszczyzna jest nierozłącznym elementem życia Prymasa Tysiąclecia. Tutaj się uczył i pracował.

Celem pieszych rajdów jest: popularyzowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku, poznawanie piękna otaczającej nas przyrody, przybliżenie życia i działalności Patrona Szkoły oraz miejsc na Lubelszczyźnie, które odwiedził. Ponadto ważnym elementem rajdów jest integracja środowiska szkolnego oraz rekreacja i zabawa na świeżym powietrzu.

2 października po raz szósty wyruszyliśmy na Rajd Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trudach wędrówki wspierał nas nieustannie pan Leszek Flaga. Meta rajdu znajdowała się w Kosobudach przy kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W 1944 r. kościół spłonął od uderzenia pocisku armatniego. Odbudowany został w latach: 1944-1948, a 16 V 1948 r. konsekrowany był przez ówczesnego bpa. Lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie ugościł nas ksiądz ks. Józef Zwolak – proboszcz parafii. Dziękujemy

Pogoda dopisała, humory też.

Małgorzata Jasek