Okres Wielkiego Postu zbliża się do punktu kulminacyjnego. Przed nami Wielki Tydzień naznaczony Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Do właściwego przeżycia tych wielkich tajemnic naszej wiary przygotowywaliśmy się przez cały post, a szczególnie w  dniach od 26 do 28 marca gdzie w  naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je Ksiądz dr. Sylwester Zwolak Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Dla naszej wspólnoty parafialnej był to czas refleksji nad własnym życiem. Ks. Sylwester podczas trzydniowych rekolekcji wiele mówił o Bożej miłości względem człowieka, która jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Punktem kulminacyjnym tych dni skupienia w naszej parafii by sakrament pokuty i pojednania.