Spotkania organizowane w świątecznym okresie należą do tradycji w tej miejscowości. Takie też spotkanie odbyło się dnia 11 stycznia br. Przybyłych mieszkańców i gości powitała Sołtys Sołectwa Małgorzata Kimak i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Bożena Kawala. Spotkanie rozpoczęło się kolędą “Wśród nocnej ciszy”, następnie odczytaniem fragmentu Ewangelii według św. Łukasza mówiącej o narodzeniu Pana Jezusa i modlitwą w intencji mieszkańców Wierzchowin, tę część spotkania poprowadził ks. Józef Zwolak proboszcz parafii Kosobudy. Następnie przyszedł czas na życzenia, które zgromadzonym wraz z panią sołtys złożyli: ksiądz Józef Zwolak proboszcz parafii Kosobudy, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Bożena Kawala, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i radny Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap. Po wspólnym połamaniu się opłatkiem ze świątecznym montażem muzyczno-słownym wystąpiła grupa dzieci i młodzieży z Wierzchowin, przygotowana przez Beatą Zalejską. Następnie wysłuchano koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy teatralnej Bez Maski z Mokrego.