Dotyczy sołectw:

• WÓLKA WIEPRZECKA
• WIERZCHOWINY
• HUBALE /KOLONIA/
• KOSOBUDY /Gmina Zwierzyniec/
• SKARASZÓW
• WYCHODY
• WIEPRZEC
• ZARZECZE

OSTRZEŻENIE!
Dnia 19.09.2019 r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dla ludzi i zwierząt z ujęcia wody Wólka Wieprzecka.
Badania ujawniły podwyższoną ilość bakterii coli. Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych.
O zakończeniu prac nad przywróceniem przydatności wody niezwłocznie poinformujemy Mieszkańców.
W tym czasie wodę do picia będzie dostarczał Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

 

Więcej informacji: gminazamosc.pl