W  tych szczególnych i bardzo trudnych dniach, które teraz przeżywamy, zwracamy się do mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej do podjęcia postu i modlitwy o powstrzymanie epidemii „koronawirusa”.

  • Zachęcamy, aby codziennie w rodzinach śpiewać suplikacje.
  • Podejmijmy modlitwy błagalne.
  • Pamiętajmy, że w chwilach zagrożenia, dzieci spontanicznie uciekają się do matki. zwróćmy się do Maryi, którą Chrystus ukrzyżowany dał nam za Matkę.
  • O godzinie 12.00 odmawiajmy modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię Loretańską wzywając wstawiennictwa Maryi, dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie.
  • Codzienne odmawiajmy Koronki do Bożego Miłosierdzia, jeśli to możliwe, w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15.00 – 16.00.
  • Każdego dnia o godzinie 20.30 w kaplicy na plebanii jest odmawiany różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy nimi się opiekują, służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  • Wiernych naszej parafii zachęcamy, by w tym czasie łączyć się duchowo z kapłanami naszej parafii i wszystkimi, którzy się w tym czasie modlą do odmawiania w rodzinach różańca w tej intencji, oraz o nawrócenie się do Boga tych co od niego odeszli i nie żyją zgodnie z przykazaniami Bożymi.