Zmarł śp. Janusz Mieczysław Segieda ze Skaraszowa.
Pogrzeb w czwartek 14 listopada w kościele parafialnym w Kosobudach. Wyprowadzenie z domu o godz. 11.00. Msza św. pogrzebowa około godz. 11.45.
Śp. Janusza Mieczysława Segieda polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.