Zmarł śp. Stanisław Łaśko pochodzący z Wólki Wieprzeckiej, lat 88. Wyprowadzenie z kaplicy pogrzebowej przy ul. Peowiaków w poniedziałek 21 maja o godz. 13.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Kosobudach około godz. 14.00.
Śp. Stanisława Łaśko polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.